Wyprawka Szkolna 2014

wyprawka3

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej uprzejmie informuje, że od dnia 18 sierpnia do 5 września 2014r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, tzw. „Wyprawka szkolna” dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w klasie II, III i VI Szkoły Podstawowej.

  1. Dla uczniów ubiegających się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego
    w 2014 roku wprowadzono jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539,00 zł na osobę w rodzinie.
  2. Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników są objęci także uczniowie:
  • słabowidzący,
  • niesłyszący,
  • słabosłyszący,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergena,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2014/2015 do Szkoły Podstawowej ( z wyjątkiem klasy I) oraz do Gimnazjum.

Więcej informacji na temat wyprawki szkolnej oraz stosowne wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły oraz do pobrania w formie elektronicznej poniżej.

Wniosek  w formie elektronicznej:    

wniosek – kryterium dochodowe (PDF)

wniosek – uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (PDF)

zestawienie dochodów (PDF)

 

Facebook