„Zaadoptuj Groby Niczyje”


IMG_2314Wczoraj tj. 30 października przedstawiciele Szkolnego Koła CARITAS oraz SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO jak również chętni uczniowie klas III gimnazjum odwiedzili lipnicki cmentarz. Wyposażeni w sprzęt potrzebny do sprzątania z zapałem zabrali się do pracy. „Zaadoptuj Groby Niczyje” to  kilkuletnia tradycja  cyklicznie powtarzająca się przed  Wszystkimi Świętymi  w zadaniach Samorządu Uczniowskiego  i  wolontariuszy Szkolnej  Caritas wraz z ich opiekunkami Panią Basią Łatka i Agnieszką Szafrańską. Rada Rodziców wsparła akcję  również nie pierwszy raz. Matki i babcie uczniów przygotowały w szkolnej świetlicy 55 symbolicznych wiązanek, które  zostały położone  na grobach cmentarzy w Lipnicy i w Bukowcu.

               Szczycimy się tym, że młodzież  z naszej szkoły  jest niezwykle chętna do pracy  charytatywnie i społecznie, a cmentarz lipnicki  nabiera blasku, bo to dowód na szacunek do przodków, spoczywających  na cmentarzach, często anonimowych grobów. Uczniowie delikatnie odczyścili nagrobek Jana Grabczyńskiego, pana feudalnego, który został  zamordowany przez chłopów w czasie rabacji galicyjskiej w 1846r oraz  Jana Kantego Lissowski, zmarłego 1875 r. Z boku pomnika nagrobnego uczniowie zauważyli doklejony  dagerotyp szlagona, o którym napisano, że sprawował funkcję sędziego dominialnego w Jasiennej.  Niestety nagrobki są w złym stanie i w obawie przed uszkodzeniem obchodzono się z nimi bardzo delikatnie. Prawdopodobnie odrestaurowanie niewątpliwych „pomników historii” przez fachowców  jest bardzo kosztowne  i nie mamy pomysłu dokąd udać się w tej sprawie. Z drugiej zaś strony czas działa na niekorzyść obelisków.

Dzięki  mieszkańcowi wsi Panu Pacule młodzież otoczyła troską zapomniany grób podoficera Wojska Polskiego, urodzonego w 1934 roku – a tragicznie zmarłego w niewiadomych okolicznościach w  placówce 6 dni  przed wyjściem do cywila 1958r.  W dniu  Wszystkich Świętych, uczniowie z Bukowca zapalą symboliczny znicz i złożą kwiaty pod tablicą, upamiętniającą poległych  tam  żołnierzy II wojny światowej.

           Jak co roku, dzieci i młodzież pod opieką Tadeusza Turka  przed listopadowymi świętami, zadbała  o porządek i  najbliższe otoczenie,  tym bardziej, że  wielu przyjezdnych,  nawiedzi nasz cmentarz.  Niewątpliwie  należy docenić  taką postawę  patriotyzmu i troski  o  naszą  Mała Ojczyznę.

Tekst: Agnieszka Sz.

FOTORELACJA

Response code is 404

Komentarze

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook