Gala stypendialna


Stypendia wójta wręczone
13 uczniów naszej szkoły otrzymało w dniu dzisiejszym (11.10.2022) stypendia Wójta Gminy Korzenna Leszka Skowrona za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w minionym roku szkolnym. Ich wręczanie odbyło się w Muzycznym Dworze w Lipnicy Wielkiej, który gościł także uczniów ze szkoły podstawowej w Wojnarowej i Jasiennej
Obok uczniów w uroczystości uczestniczyli także ich rodzice dyrektorzy oraz nauczyciele.
Stypendyści w krótkim montażu słowno – muzycznym podziękowali wszystkim tym, którzy przyczynili się do ich sukcesu.
Oto pełna lista stypendystów;
Julia Witecka
Barbara Pach
Maria Kantor
Anna Brończyk
Adrian Martuszewski
Katarzyna Biskup
Szymon Brończyk
Magdalena Zieleń
Emilian Wielgus
Martyna Bulanda
Adam Mróz
Patryk Jaworecki
Stanisław Szafrański
Stypendystom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Komentarze

Możesz zostawić komentarz lub trackbacka ze swojej strony.

Loading Facebook Comments ...
  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)

Facebook