REKRUTACJA 2016/2017

rekrutacja_rodzina

R E K R U T A C J A

2016/2017

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej ogłasza nabór na wolne miejsca do Oddziału Przedszkolnego i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
w Lipnicy Wielkiej

Termin postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej: 
od 1 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w godzinach od 800 do 1300.

—-> DEKLARACJA – KONTYNUACJA

—-> WNIOSEK – Przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Klasa I Szkoły Podstawowej:

od 7 marca 2016 r. do 31 marca 2016 r. w godzinach od 800 do 1300.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata, który złożył osobiście wniosek do dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipnicy Wielkiej.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły są przyjmowane w pierwszej kolejności, w oparciu o przyjęte kryteria, natomiast dzieci spoza obwodu przyjmowane są po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej w miarę wolnych miejsc.

—-> ZGŁOSZENIE – zapisanie dziecka do klasy I SP

Wymagane dokumenty w formie papierowej dostępne w sekretariacie szkoły. (od jutra dostępne również na naszej stronie w zakładce REKRUTACJA)

Dodatkowe informacje dostępne są na tablicy ogłoszeń w szkole, sekretariacie szkoły lub telefonicznie pod nr telefonu 18 441 70 85.

Facebook