REKRUTACJA 2015/2016

rekrutacja_rodzina

WYNIKI REKRUTACJI WYWIESZONE BĘDĄ

WG. HARMONOGRAMU

NA TABLICY OGŁOSZEŃ W SZKOLE

 

TERMINY REKRUTACJI 2015/2016:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE oraz KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ:  

TERMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO 

od 23 marca 2015r. do 10 kwietnia 2015r.

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

od 23 marca 2015r. do 27 marca 2015r. w godzinach od 8.00 do 13.00.

GIMNAZJUM KLASA 1: 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

od 23 marca 2015r. do 19 czerwca 2015r. do godz. 15.00

( Wnioski z dokumentacją o przyjęcie do gimnazjum składają jedynie kandydaci mieszkający poza obwodem szkoły )

 

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ 2015/2016:

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE 

od 22 czerwca 2015r. do 29 sierpnia 2015r.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA 1 

od 15 kwietnia 2015r. do 29 sierpnia 2015r.

GIMNAZJUM KLASA 1

od 9 lipca 2015r. do 28 sierpnia 2015r.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

REGULAMIN REKRUTACJI

ZGŁOSZENIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

WNIOSEK DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

OŚWIADCZENIA

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASA I

REGULAMIN REKRUTACJI

ZGŁOSZENIE DO KLASY I SP

WNIOSEK DO KLASY I SP

GIMNAZJUM KLASA I

REGULAMIN REKRUTACJI

ZGŁOSZENIE DO KLASY I GIM

WNIOSEK DO KLASY I GIM

Facebook