Patron

Jan Pawpapiezeł II, Wielki Polak, Wielki Autorytet, właściwie nazywał się Karol Wojtyła, wstąpił na stolicę Piotrową 16 października 1978 r. Jego postać znana jest każdemu polskiemu dziecku, milionom ludzi na całym świecie. Kochał wszystkich i wszystko. Tą miłością zarażał cały świat. Kochał ludzi. Zawsze we wszystkim głosił, że najważniejszy był dla niego zwykły człowiek. Gorąco nawoływał do pokoju i pojednania ludzi różnych wyznań. Uczył tolerancji. Był gorącym patriotą. Tęsknił za ojczyzną. Ilekroć przybywał do Polski, całował ziemię, która go wykarmiła – naszą ziemię, kochał młodzież i widział w niej przyszłość polskiego narodu. Wielką miłością Karola były góry, kochał ich majestat. W nich szukał odpoczynku, spokoju i natchnienia do pracy. Tam się czuł bliżej nieba. Niewielu jest w historii ludzi, którzy tak bardzo zmienili świat. Odszedł od nas w sobotę 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37….

Zdjęcia z uroczystości nadania imienia

Response code is 404

 

Facebook