.

Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

IMG_359316 kwietnia – Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty to coroczna akcja Operonu i Grupy Polskapresse, mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Dostarcza szkołom informacji o pracy uczniów w zakresie różnych kompetencji: czytania, pisania, wiedzy o języku, sprawności rachunkowej oraz praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Wyniki tego sprawdzianu mogą również pomóc w analizie postępu w nauce poszczególnych uczniów – po zestawieniu ich z wynikami sprawdzianu po szóstej klasie. Dzięki temu można przekonać się, czy potencjał ucznia został dobrze wykorzystany.Kontynuacja Czytania Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

Powiatowy Konkurs Recytatorski

IMG_369710 kwietnia 2015 roku grupa 8 uczniów ze szkół w Lipnicy Wielkiej, Miłkowej i Posadowej Mogilskiej reprezentowała gminę Korzenna na Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Pamięci Jana Pawła II” w Podolu – Górowej, organizowanego jako hołd i uczczenie 10 rocznicy śmierci Papieża Polaka poprzez popularyzację poezji Karola Wojtyły. Kontynuacja Czytania Powiatowy Konkurs Recytatorski

„Tolerancja – co to znaczy”

WP_20150327_010W naszej szkole odbył się konkurs plastyczny pt. „Tolerancja- co to znaczy”. Uczniowie po wcześniejszym zapoznaniu się z zagadnieniem tolerancji wykonali plakaty ukazujące to zjawisko. Plakaty wyrażały zarówno poszanowanie cudzych poglądów i uczuć jak i wyrozumiałość dla odmienności.

Jury w składzie mgr Joanna Wojtaczka, mgr Agnieszka Szafrańska i mgr Anna Durlak – Ligęza oceniało zarówno zgodność prac z tematem, technikę, jak i ogólny wyraz artystyczny wykonanych plakatów.Kontynuacja Czytania „Tolerancja — co to znaczy”

Facebook