.

„Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”

IMG_502822.X.2015 w naszej szkole odbył się Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej. Zainteresowanie wśród uczniów było bardzo duże. Celem była zarówno edukacja historyczna, poszukiwanie dawnych, zapomnianych już pieśni, jak i popularyzacja twórczości i kształtowanie postawy patriotyczno – obywatelskiej.

Dyrektor szkoły serdecznie przywitał wszystkich zebranych życząc powodzenia wszystkim wykonawcom. Jury w składzie: mgr Anna Durlak – Ligęza, mgr Joanna Wojtaczka oraz mgr Lidia Grygiel oceniało znajomość tekstu, walory, dykcję i poprawność wykonania linii melodycznej oraz sposób prezentacji stosowny do wykonywanego utworu.Kontynuacja Czytania „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna…”

Ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

IMG_4846Dnia 21.X.2015r. odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej. Na apelu obecni byli także uczniowie klas I – III, zerówek oraz nauczyciele i rodzice. Na samym początku uczniowie klas I pożegnali się z byłą wychowawczynią panią Jadwigą Kożuch w atmosferze radosnej zabawy z jej udziałem.

Wspólnie z wychowawczyniami – Barbarą Łatką i Ewą Jurek – dzieci przygotowały krótki program artystyczny. Po ślubowaniu uczniowie czwórkami, w strojach galowych, podchodzili na środek, gdzie pan dyrektor – Marcin Wojnarowski – pasował ich na uczniów szkoły podstawowej. Uroczystość uatrakcyjnił występ drugoklasistów, którzy wręczyli pierwszoklasistom pamiątkowe kubki z imionami.Kontynuacja Czytania Ślubowanie klas I Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Leśniczy w klasie II Szkoły Podstawowej

IMG_1289Dnia 20 października 2015 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej odbyło się spotkanie z emerytowanym Leśniczym Panem Kazimierzem Małykiem.

Przygotowania do spotkania trwały już wiele dni. Obejmowały swym zasięgiem szereg lekcji w klasie II Szkoły Podstawowej o tematyce związanej ze środowiskiem leśnym. We wrześniu w ramach programu “Mały Mistrz” dzieci z klas II odbyły marszobiegi po leśnej ścieżce.

W czasie wyprawy uwrażliwiane były na piękno lasu i słuchanie jego odgłosów w naturalnym środowisku.Kontynuacja Czytania Leśniczy w klasie II Szkoły Podstawowej

Facebook