.

Inscenizacja wiersza „Proszę państwa oto rok”

IMG_1469Pomysłowością i dużym zaangażowaniem  wykazali się uczniowie  klas II  w pracach nad inscenizacją wiersza  pt. „Proszę państwa oto rok”.

Na zajęciach z edukacji przyrodniczej uczniowie  zapoznawali się z  pojęciami dotyczącymi zagadnień czasowych i  kalendarzowych.  Poznając  kwartały , nazwy kolejnych miesięcy i pór roku  dokonywali obliczeń czasowych  w ramach edukacji matematycznej.  Edukacja polonistyczna natomiast była okazją,  aby problem czasu  został poznany  w formie wyrażeń poetyckich.

Każde dziecko  otrzymało rolę w postaci jednego miesiąca,  którą miało opanować  w ciągu 7 dni.  Kilka prób wymowy i ruchów scenicznych pokazało, że dzieci są już gotowe do  przedstawienia wiersza wybranym kolegom, czyli klasie O a, O b  i Ib.Kontynuacja Czytania Inscenizacja wiersza „Proszę państwa oto rok”

Zajęcia logopedyczne w naszej szkole

logopedia-850x300
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci i ich rodziców nasza szkoła oferuje diagnozę i terapię logopedyczną. Dziecko objęte systematyczną opieką logopedyczną ujawnia potencjał swoich możliwości, lepiej zrozumie świat i będzie umiało wyrażać w nim siebie.

Zajęcia odbywają się w dwunastu grupach, po jednej godzinie tygodniowo. Na początku roku szkolnego dzieci przedszkolne zostały przebadane. Po analizie wyników badań utworzono programy logopedyczne. Uczniowie na bieżąco otrzymują zestawy ćwiczeń artykulacyjnych do samodzielnej terapii w domu. Podczas zajęć wykonują ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe i fonacyjne.Kontynuacja Czytania Zajęcia logopedyczne w naszej szkole

Zabawa Karnawałowa

IMG_6491W czwartek 4.02.2016r. odbyła się zabawa karnawałowa dla oddziałów przedszkolnych O “a”,”b” oraz klas 1-3 Szkoły Podstawowej.

Dla dzieci jest to jeden z najważniejszych dni w roku. Najistotniejszą sprawą w tym dniu jest przebranie karnawałowe. Pomysłów było mnóstwo. Mamy bardzo zaangażowały się w pomoc przy poczęstunku. Zabawa była bardzo udana.Kontynuacja Czytania Zabawa Karnawałowa

Facebook