OGŁOSZENIA

DOWÓZ DZIECI DO SZKOŁY

Dowóz

z Bukowca 7.20,

z Zalesia górnego 7.10

Odwóz

do Bukowca 12.30, 13.25 i 14.00 ( w piątki wyjątkowo o godz. 13.00)

do Zalesia 14.00 ( w piątki wyjątkowo o godz. 13.00)

Facebook