Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY W LIPNICY WIELKIEJ

W XVIII wieku w Lipnicy Wielkiej była szkółka parafialna – łacińska. Zorganizowano ją po uzyskaniu zezwolenia biskupa krakowskiego, a miejscowy proboszcz sprawował nad nią opiekę. W 1728 roku szkółka lipniczańska posiadała osobny domek z ogrodem (kierownik pobierał wtedy po 40 groszy tzw. kleryka tury czyli datków parafian dla nauczycieli za uczenie łaciny, katechizmu, ministrantury i śpiewu). Szkoła ludowa lipniczańska  zaczęła się rozwijać systematycznie w czasach szerokiego samorządu Galicji.

W roku 1861 wielkiego dokonano dzieła w Lipnicy, bo wystawiono budynek szkolny. Poświęcenie szkoły odbyło się 29 listopada 1861, a z początkiem grudnia tegoż roku rozpoczęto naukę. Pleban miejscowy ks. Wojciech Towarnicki jako patron szkoły przyjął na nauczyciela tymczasowo Ptaszkowskiego Jana rodem z Siedlisk zza Bobowej.

W pierwszym roku po założeniu szkoły uczęszczało do niej razem 100 osób. W następnych latach następuje spadek liczby dzieci w szkole. W 1863r. było już zaledwie 91 dzieci. W roku 1865 ostygł zapał rodziców w posyłaniu dzieci do szkoły. W tym roku uczęszczało do szkoły zaledwie 40 dzieci. W następnych latach brak całkowity danych liczbowych o ilości dzieci w szkole.

W roku 1885 po wielkich staraniach i długich usiłowaniach ciągnących się od roku 1875 zbudowano nowy budynek szkolny. W 1892 roku szkoła jednoklasowa przekształciła się na dwuklasową szkołę o dwóch nauczycielach.

Na skutek ciągłych przemarszów wojsk z końcem września 1914 roku aż do końca czerwca 1915 roku szkoła była zamknięta. Budynek szkolny był przez ten czas schroniskiem wojsk austriackich lub rosyjskich.

W roku 1920/1921 były trzy siły nauczycielskie i 126 dzieci. Nauka odbywała się w trzech salach. Stan taki przetrwał do 1945 roku. W czerwcu 1945 roku było w szkole 330 dzieci, 4 nauczycieli i trzy sale do nauki. Warunki pracy w budynku szkolnym były nieznośne (Na jedną salę przypadało aż 110 uczniów!).

Zaczęto się rozglądać za możliwościami budowy nowej szkoły. W 1960 NPB przystąpiło do pracy. Wiele pracy w budowę szkoły włożyła miejscowa ludność. Budowę ukończono i oddano szkolę do użytku w roku 1962. Powstała piękna szkoła, piętrowa z 9 salami lekcyjnymi i pracowniami: fizyczno-chemiczną oraz do zajęć praktyczno technicznych i piękną dużą salą gimnastyczną. Szkoła ma także  zaplecze gospodarcze: kuchnię i jadalnię, która jest wykorzystywana jako sala szkolna.

Wokół szkoły jest pięknie zagospodarowane obejście z boiskiem do gry w piłkę nożną, koszykową, ręczną i siatkową (obecnie Orlik). Szkoła cały czas się rozwija, jest remontowana i z roku na rok jest coraz piękniejsza.

 

 

 

Źródło: Monografia Lipnicy Wielkiej
Na podstawie monografii historię opracował Sebastian Jaworecki

Facebook