Złość, agresja i aroganckie zachowanie


IMG_5279„Czym jest złość i agresja i jak sobie z nią radzić? ”, oraz „Aroganckie zachowania u dzieci i młodzieży ”- to tematy prezentacji, które dn. 27. X.2015 r. obejrzeli uczniowie naszego gimnazjum oraz szóstej klasy szkoły podstawowej na dolnym holl’u.

Dowiedzieli się oni, że uczucia takie jak złość czy gniew nie są złe, ważne jest aby nauczyć się radzić sobie z tymi trudnymi uczuciami w sposób zdrowy i przez innych akceptowany – tak, aby nikomu nie stała się krzywda.

Poznali również sposoby, jak radzić sobie z własną agresją oraz jak rozładować ją w sposób konstruktywny. Przybliżone zostały również zachowania, które są aroganckie i co w sytuacji takich niepożądanych zachowań może zrobić nauczyciel.

Przypomniane zostały procedury postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły przez ucznia oraz procedury powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji.

Prowadząca, tekst i foto – Danuta P.

Response code is 404

Komentarze

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook