Zajęcia logopedyczne w naszej szkole


logopedia-850x300
Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom dzieci i ich rodziców nasza szkoła oferuje diagnozę i terapię logopedyczną. Dziecko objęte systematyczną opieką logopedyczną ujawnia potencjał swoich możliwości, lepiej zrozumie świat i będzie umiało wyrażać w nim siebie.

Zajęcia odbywają się w dwunastu grupach, po jednej godzinie tygodniowo. Na początku roku szkolnego dzieci przedszkolne zostały przebadane. Po analizie wyników badań utworzono programy logopedyczne. Uczniowie na bieżąco otrzymują zestawy ćwiczeń artykulacyjnych do samodzielnej terapii w domu. Podczas zajęć wykonują ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe i fonacyjne.

Logo mowie wiec jestem ver2Terapia polega na eliminowaniu wad wymowy, poprawnym wywoływaniu poszczególnych głosek, utrwalaniu ich w izolacji, nagłosie, śródgłosie, wygłosie, sylabach, zdaniach oraz opowiadaniach i mowie potocznej. Na zajęciach logopedycznych dla dzieci przedszkolnych prowadzone są także ćwiczenia ortofoniczne, ćwiczenia i zabawy z muzyką oraz ćwiczenia stymulujące rozwój słuchu fonematycznego. Po systematycznych ćwiczeniach u wielu poprawił się stan aparatu artykulacyjnego. U niektórych udało się wywołać głoski w izolacji oraz sylabach. Nasz logopeda współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Współpraca ta polega na przekazywaniu informacji oraz udzielaniu rad.

Dyrektor szkoły poczynił starania, aby gabinet logopedyczny został wyposażony w najnowszy program – Logopedia eduSensus.

Response code is 404

Program ten zawiera szereg innowacyjnych funkcji i interfejs foniczny oraz 14 programów do diagnozy i terapii logopedycznej. Praca terapeutyczna odbywa się w oparciu o powyższy program oraz inne metody, z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych.

15

Tekst i foto: Jolanta Grzegorzak

Response code is 404

Komentarze

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook