WYPRAWKA SZKOLNA


WYPRAWKA

Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej uprzejmie informuje, że od dnia 17 sierpnia do 4 września 2015r. można składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, tzw. „Wyprawka szkolna” dla dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w

klasie III Szkoły Podstawowej.

Dla uczniów ubiegających się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 roku wprowadzono jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574,00 zł na osobę w rodzinie.

Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników są objęci także uczniowie:
• słabowidzący,
• niesłyszący,
• słabosłyszący,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergena,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do Szkoły Podstawowej z wyjątkiem klasy I, II, IV oraz do Gimnazjum.

Więcej informacji na temat wyprawki szkolnej oraz stosowne wnioski są dostępne w sekretariacie szkoły oraz do pobrania w formie elektronicznej poniżej.

Wniosek  w formie elektronicznej:    

wniosek – kryterium dochodowe (PDF)

wniosek – uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (PDF)

zestawienie dochodów (PDF)

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook