Wybory Samorządu Uczniowskiego


IMG_1322W dniu 15 września w naszej szkole  odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego, w którym brali udział uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej i I – III gimnazjum. Wybory zostały przeprowadzone według kanonów demokratycznej ordynacji wyborczej. Poprzedziła je kampania, co /jak się  okazało/ poskutkowało, rekordową w historii szkoły,  ilością głosów na ucznia klasy I gimnazjum Daniela Bielewicza. Zaufaniem obdarzyło go bowiem 47 uczniów. 16 września Samorząd Uczniowski ukonstytuował się i z małym „przetasowaniem” pozycji  kadrowych znamy oficjalnie jego skład. Niebawem nastąpią prace na planem SU, w którym będą brane pod uwagę Plan Pracy Szkoły oraz Harmonogram Imprez. Samorząd będzie chciał się czynnie włączyć w życie szkoły, dorzucając kilka swoich  pomysłów A oto protokół z wyborów:

       Protokół z wyborów Samorządu Uczniowskiego

      w Zespole Szkół im. Jana Pawła II przeprowadzonych 15 września 2014 r.

 15 września 2014r w Zespole Szkół im. Jana Pawła II wśród uczniów uczniów IV –VI klas szkoły podstawowej oraz klas I- III gimnazjum. W  wyniku tajnego głosowania wyłoniono przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

1. Daniel Bielewicz   klasa I  gimnazjum  – liczba głosów 47   Przewodniczący   S U

2.  Sonia Żarowska  klasa V szk. podst. – liczba głosów 11   Z-ca Przewodniczącego  SU

3. Natalia Olszyńska   klasa III A gimnazjum  –  liczba głosów 14   Sekretarz SU

4.  Joanna Kuzera  klasa II A gimnazjum  – liczba głosów 17     Skarbnik  SU

5. Wiktoria Chmielowska klasa  III B gimnazjum  – liczba głosów 16   Członek SU

6. Damian Kantor   klasa V szk. podst.   –  liczba głosów 10   Członek SU

7. Lidia Bielewicz    klasa VI  b  szk.podst.  –  liczba głosów  7   Członek SU   

Nad poprawnością wyborów czuwała komisja w składzie :

mgr Jolanta  Brończyk – przewodnicząca

mgr Agnieszka Szafrańska – opiekun SU

Dyrekcja, opiekun SU  serdecznie gratulują wyborów i życzą owocnej pracy, nowych pomysłów w roku szkolnym 2014/2015

FOTORELACJA

Response code is 404

Komentarze

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook