Walczymy o tytuł “Nauczyciela na Medal”


Trwa wielka akcja “Nauczyciel na Medal” pod honorowym patronatem Jacka Krupy, marszałka województwa małopolskiego. W akcji tej zostaną nagrodzeni najbardziej cenieni i lubiani nauczyciele. Medale i nagrody zostaną wręczone podczas prestiżowej konferencji FlexiForm Day Edukacja w Krakowie.
Z naszej szkoły została nominowana przez dyrektora szkoły do w/w plebiscytu

Pani Agnieszka Szafrańska.

Liczymy na wasze wsparcie.

Komentarze i pingi są w tej chwili niedozwolone.

Facebook