„Szlakiem Małopolskiej Solidarności” – Nagrodzona


IMG_4658Dnia 16 czerwca 2015 odbyła się w Wadowicach uroczysta, wojewódzka konferencja podsumowująca II edycję projektu edukacyjnego „Szlakiem Małopolskiej Solidarności”. Projekt organizowany przez Kuratorium Oświaty w Krakowie zawierał kilka kategorii konkursowych m.in. konkurs na scenariusz zajęć terenowych z wykorzystaniem Szlaków Małopolskiej Solidarności, w którym mgr Agnieszka Szafrańska – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej została jego laureatką. Jak się okazało autorski scenariusz innowacyjnej lekcji historii, w postaci zajęć w terenie, o wdzięcznym tytule „W poszukiwaniu PEREŁEK nowosądeckiej Solidarności – próba rekonstrukcji wydarzeń tamtych dni” okazał się strzałem w dziesiątkę i otrzymał zaszczytne III miejsce w skali całego województwa małopolskiego.

Należy zaznaczyć ogromny wkład bohatera scenariusza Pana Jerzego Gwiżdża, obecnego Wice Prezydenta Nowego Sącza, współtwórcy nowosądeckiej Solidarności, który przekazał wiele cennych wskazówek, materiałów z prywatnych albumów, oraz filmu o solidarności w Nowym Sączu, który stał się inspiracją do napisania zwycięskiego scenariusza zajęć.

Celem konkursu było popularyzowanie wiedzy na temat ruchu społecznego „Solidarność”, rozbudzanie zainteresowania historią „Solidarności”, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży „Małopolskiego Szlaku Solidarności”, rozbudzanie zainteresowania historią regionu oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży.

Dyplom-page-001

Honorowy patronat nad projektem objęli i jednocześnie ufundowali nagrody Posłanka na Sejm RP Beata Szydło, Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski, Przewodniczący Regionu Małopolskiego NSZZ „ Solidarność” Wojciech Grzeszek, Prezes Stowarzyszenia „Sieć Solidarności” Edward Nowak oraz Starosta Wadowicki Bartosz Kaliński.

SERDECZNIE GRATULUJEMY SUKCESU

Response code is 404

Komentarze

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook