Święto Komisji Edukacji Narodowej i Stypendia Wójta 2018


Dnia 8 października br. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej w wyremontowanej sali gimnastycznej odbyło się Święto Komisji Edukacji Narodowej oraz Stypendia Wójta 2018. Na samym początku był odśpiewany hymn po czym zabrał głos Dyrektor Szkoły mgr inż. Marcin Wojnarowski witając zaproszonych gości. Nasza szkoła w stylu greckim przygotowała uroczystą akademię.

Właśnie wtedy nadarzyła się okazja by podziękować za finansowe wsparcie Posłowi na Sejm RP Panu Wiesławowi Janczykowi, który pomógł pozyskać środki na remont sali. Słowa uznania zostały skierowane do Władz Samorządu Lokalnego z Wójtem Leszkiem Skowronem na czele. Dyrektor mgr inż. Marcin Wojnarowski przypomniał pokrótce zasługi działań władz lokalnych:

 „Dzięki nim mamy już od 2014 roku kompleksowe instalacje solarne oraz pompy ciepła – czyli  nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze, mamy Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej, nową  szatnię , oraz już niedługo – Otwartą Stefę Aktywności. Obecnie dziękujemy za środki finansowe dzięki którym mogliśmy odremontować salę gimnastyczną. Ta poprawa jakości i standardów budynku  naszej szkoły z pewnością wpłynie na  podniesie poziomu naszej pracy i nauki .”– powiedział

Podziękowania zostały skierowane do lokalnych przedsiębiorców -właścicieli firm GRAND i DRWALNIK, którzy nie szczędzą czasu, siły i ochoty, by wspierać nasza szkołę.

Nawiązując do zbliżającej się kalendarzowo uroczystości Święta Komisji Edukacji Narodowej, dyrektor skierował kilka ciepłych słów do emerytowanych i obecnie pracujących pracowników szkoły. Następnie wręczył okolicznościowe Nagrody Dyrektora Szkoły.

Bardzo ciepło i serdecznie Dyrektor przywitał  stypendystów i ich Rodziców, niejednokrotnie Olimpijczyków z wielu Konkursów i Olimpiad przedmiotowych, którzy swym godnym reprezentowaniem szkoły  rozsławiają  naszą małą ojczyznę nie tylko w regionie ale i w całej Polsce.

Odbyła się prezentacja sukcesów uczniów, które przyczyniły się do otrzymania stypendiów Wójta gminy Korzenna.

Po zakończeniu i wręczeniu nagród, wszystkich zaproszonych gości poproszono na poczęstunek, który przygotowała Rada Rodziców.

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook