Sprawdzian szóstoklasistów


IMG_3531Sprawdzian Test Szóstoklasisty 2015 rozpoczął się w środę, 1 kwietnia o godzinie 9.00. Sprawdzian składał się z dwóch części. Uczniowie na Sprawdzianie Szóstoklasisty 2015 zmierzyli się m.in. z zadaniami wymagającymi napisania dłuższej wypowiedzi na dany temat, rozwiązania złożonego zadania matematycznego oraz zadaniami z języka obcego. Były także zadania z luką, zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania prawda-fałsz.

Egzamin sprawdza kompetencję ucznia w zakresie czytania, pisania, liczenia, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Na wynik Sprawdzianu Szóstoklasisty 2015 będzie składał się: wynik z pierwszej części sprawdzianu (ogólny oraz szczegółowe wyniki z matematyki i języka polskiego), wynik z drugiej części sprawdzianu szóstoklasisty (wynik sprawdzianu z języka obcego nowożytnego).

Wyniki sprawdzianu, które po raz pierwszy wyrażone będą w procentach, szóstoklasiści poznają 29 maja, a zaświadczenia o wynikach otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego. Choć przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, nie można go nie zdać.

SPRAWDZIAN 2015 – ARKUSZE – ODPOWIEDZI

CZ. I.    Język Polski + Matematyka

ARKUSZ EGZAMINACYJNY + ODPOWIEDZI

CZ. II.  Język Angielski

ARKUSZ EGZAMINACYJNY + TRANSKRYPCJA NAGRANIA + ODPOWIEDZI

________________________________________________

FOTORELACJA

Response code is 404

Komentarze

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook