Rekrutacja do projektu SPInka


SPInKa – Szkolny Punkt Informacji i Kariery został powołany w ramach projektu Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II. Jego celem jest przygotowanie uczniów do świadomego wyboru zawodu, zgodnie z ich zainteresowaniami
i możliwościami. Zapraszamy do współpracy.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania w sekretariacie szkoły.
Wypełnione dokumenty prosimy składać również w sekretariacie szkoły.

Lipnica Wielka, 4.09.2017

Komentarze i pingi są w tej chwili niedozwolone.

Facebook