Projekt “Już pływam”


baner1_250x125Samorząd Województwa Małopolskiego dostrzegając, jak ogromny wpływ na prawidłowy rozwój, nie tylko fizyczny, ale i moralny młodego pokolenia, ma niewątpliwie uprawianie różnego rodzaju sportów i rekreacji ruchowej, po raz pierwszy w 2007 r. podjął się realizacji projektu nauki pływania pn. „Już pływam”.

Zadanie to realizowane jest przez Gminę Korzenna przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Uprawnionymi do składania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego są małopolskie gminy.

Projekt, mający na celu mądre i aktywne  zagospodarowanie czasu wolnego młodych Małopolan po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich, będąc równocześnie wsparciem finansowym dla małopolskich gmin, które chcą organizować naukę pływania dla swoich dzieci.

Kluczowe zagadnienia będące inspiracją do przygotowania i realizowania przez Województwo Małopolskie projektu pn. „Już pływam” to przede wszystkim: bezpieczeństwo dzieci na różnego rodzaju kąpieliskach, niewystarczający poziom nauki pływania w małopolskich szkołach oraz znaczenie nauki pływania w: profilaktyce zdrowotnej, zapobieganiu problemom wychowawczym, jak i upowszechnianiu kultury fizycznej w regionie i promowaniu aktywności ruchowej, stwarzając tym samym szansę dla rozwoju sportowych talentów.

Nasza szkoła wzięła udział w tegorocznej edycji projektu “Już Pływam”. Projekt ten składa się z II części. W pierwszej części tj. I grupie która trenuje umiejętności pływania uczestniczy 15 uczniów klas IV-VI w okresie od 16 marca do 9 czerwca 2016r. Od września roku szkolnego 2016/2017 projektem tym będziemy chcieli objąć II grupę 15 dzieci z klas I-III SP (II część projektu).

IMG_6692

Projekt ten finansowany jest w 32,2% ze środków Województwa Małopolskiego, a 67,8% ze środków własnych gminy Korzenna. W ramach środków własnych gminy swój udział mają również rodzice dofinansowując swoim pociechom udział w zajęciach pływania w 20,5% przy 47,3% środków Urzędu Gminy w Korzennej.

Response code is 404

Komentarze

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook