Pomoc – nie tylko materialna


Szkolne Koło Caritas i Samorząd Uczniowski podjęli się zadania, jakim było zrobienie wiązanek i złożenie ich na opuszczonych grobach na naszym parafialnym cmentarzu. We wtorek 31 października, przed Uroczystością Wszystkich Świętych, jako członkowie Szkolnego Koła Caritas w ramach wolontariatu – z naszymi opiekunami: p. Wojciechem Małykiem, p. Danutą Górką i naszym katechetą ks. Piotrem Golemo – udaliśmy się na cmentarz aby uporządkować zapomniane groby a także złożyć na nich zrobione wcześniej wiązanki i zapalić znicze.

Była to praca w nieco trudnych warunkach, ponieważ było zimno a ze względu na deszczową pogodę w poprzednich dniach również mokro, co sprawiało trudności w sprawnym przemieszczaniu się pomiędzy grobami. Mimo tych niesprzyjających warunków udało nam się zrealizować podjęte przez nas zadanie. Oprócz porządków, jakie zrobiliśmy na grobach i zapalenia zniczy pamiętaliśmy również o modlitwie za zmarłych. Mimo jesiennego chłodu cieszyliśmy się, że naszą pracą mogliśmy przyczynić się do lepszego przeżycia Uroczystości Wszystkich Świętych przez naszych parafian oraz przybyłych gości. A co najważniejsze pomóc naszą modlitwą tym, którzy sami już sobie pomóc nie mogą – duszom w czyśćcu cierpiącym.

Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, jako wolontariusze w Szkolnym Kole Caritas będziemy mogli pomagać w równie szczytnych celach.

Tekst: Anna Jurek, Weronika Chyc

 

Komentarze i pingi są w tej chwili niedozwolone.

Facebook