Podsumowanie “Ferii z Ekonomią”


Dzisiaj w szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej odbyło się niecodzienne spotkanie. Przedmiotem wizyty wójta Gminy Korzenna, przewodniczącego Rady Gminy, Radnych Wsi Lipnica Wielka i właściciela firmy Grand było posumowanie Ferii z ekonomią osiemnastoosobowej grupy  uczniów, którzy od ferii zagłębiali się w tematyce przedsiębiorczości.

Projekt ten miał charakter ogólnopolski i obejmował 65 szkół z obszarów wiejskich, organizatorem którego jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej z siedziba w Warszawie. Każda szkoła, biorąca udział w projekcie miała 2 miesiące od zakończenia ferii stworzyć dwa produkty: prezentację multimedialną modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności oraz nagranie video wystąpienia grupy i zaprezentowanie przedsięwzięcia (modelu biznesowego) przed potencjalnymi. Tak się stało.

Dwa i pół miesiąca intensywnych prac nad projektem ostatecznie nabrało blasku 23 kwietnia 2018r. Uczniowie zaprezentowali owoc swojej pracy w założeniu symulacyjnej Firmy, która jako wielobranżowy biznes mogłaby mieć urzeczywistnienie na terenie gminy Korzenna. Było by to: uroczyste otwarcie nowatorskiego, jedynego w Polsce „Parku Gawęd i Pieśni Ludowych’’ wraz z autorskimi Etno – domkami, z wystylizowanymi postaciami,  śpiewającymi i opowiadającymi gwarą, MINI parku liniowego dla najmłodszych i ekstremalnych ścieżek rowerowych. Na terenie wynajętej cegielni stworzenie painballa oraz miejsca  na warsztaty ceramiczne. Nie małe znaczenie miałoby otwarcie knajpki „Coś na ząb” z lipnickimi i regionalnymi specjałami. W symulacji firma zajęłaby się organizacją szeregu konkursów muzycznych i plastycznych np. na ilustracje legend lipnickich i sądeckich – w plenerze.

Atutem byłby nacisk na 100% recykling  czyli zajęcia kreatywne „coś z niczego”, „z guzika i drucika” lub warsztaty rękodzieła (muzyczne anioły, gliniane naczynia, wikliniarstwo, koronkarstwo). Takie i inne działania  skupiałyby się na cennych wartościach tj. poprawa wizerunku wsi, wzmocnienie więzi międzypokoleniowych oraz edukację młodzieży poprzez zabawę przy  Dworku Muzycznym w Lipnicy Wielkiej. Na spotkanie z władzami samorządowymi przyszli uczniowie z Niecwi i Korzennej, którzy przedstawili swój pomysł wójtowi dotyczący ekstremalnych ścieżek rowerowych.

Uczniowie pokazali swoją pracę nad projektem, zachwycając zebranych makietą parku, logiem dworu, projektami nazwy firmy, folderów, ulotek, a także twórczość pisarską. Na potrzeby projektu  powstała również legenda o wsi szlacheckiej Lipnica Wielka i lokacji w niej Kościoła prze Kazimierz Wielkiego.

Należy dodać, że uczniowie ci mają na swym  koncie  I miejsce w konkursie ogólnopolskim  „Na najlepszy blog FERII z EKONOMIĄ”, zdeklasyfikowali bowiem  64 szkoły, ubiegające się o  tytuł laureata w tej kategorii.

 

Obecnie pozostało trzymać kciuki by potencjał młodych ludzi został doceniony podczas obrad komisji konkursowej przeglądającej modele biznesowe środowisk lokalnych.

Tekst: Agnieszka Sz.

Response code is 404
Komentarze i pingi są w tej chwili niedozwolone.

Facebook