Nasze szkolne wybory


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej u progu nowego roku szkolnego 2017/2018  postawiła na dobre zmiany. Dnia 28 września zostały przeprowadzone, według kanonów demokratycznej ordynacji, wybory w dwóch kategoriach: do Samorządu Uczniowskiego oraz na Opiekuna SU spośród  nauczycieli- kandydatów pań: Ewy Zwolenik, Danuty Górka, Anny Wojtaczka. Każda z klas IV – VI oraz I- III gimnazjum mogła, według statutowego regulaminu, wytypować po dwóch uczniów.

Kampania wyborcza trwała 2 tygodnie, a dla przypomnienia, zostały wywieszone  zasady do głosowania oraz informacje dotyczące funkcjonowania Samorządu Uczniowskiego w szkole. Uczniowie mieli możliwość przypomnieć sobie jakie postawy są kształtowane w działaniach SU i jak duży wpływ mają one na życie w szkole i poza nią. Uczniowie otrzymali karty do głosowania oraz instrukcje wyborcze. Nad  poprawnym przebiegiem czuwały ustępujące w bieżącym roku szkolnym, opiekunki SU Pani Lidia Grygiel oraz Agnieszka Szafrańska z ubiegłych kadencji.

          Do pracy nad liczeniem głosów zostały powołane osoby z ustępującego SU. Ogółem przystąpiło do głosowania 127 uczniów z klas IV – VII szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjum, a wyniki pokazały, że w skład SU weszli, oprócz jednego weterana Patryka Wielgusa – wice przewodniczącego, całkiem nowe twarze:  Piotr Bulanda – Przewodniczący, Anna Jurek – Skarbnik, Julia Brończyk– Sekretarz oraz Zachariasz Waniołek, Oliwia Olchawa, Amelia Głąb– Członkowie.  Nowym opiekunem jednogłośnie została wybrana Pani Ewa Zwolenik. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że Samorząd patrząc z perspektywy lat poprzednich, będzie chciał się ochoczo włączyć w życie szkoły, dorzucając kilka swoich pomysłów w oparciu o Program Pracy Szkoły oraz Harmonogram Imprez. Życzymy im tego z całego serca.

Tekst i foto: Agnieszka Sz.
Komentarze i pingi są w tej chwili niedozwolone.

Facebook