MO-BRUK wizyta zawodoznawcza


09.V.2017 uczniowie klasy III gimnazjum mieli możliwość spotkania z przedstawicielami i pracownikami firmy MO-BRUK – ZAKŁADU ODZYSKU ODPADÓW – ZAKŁAD BUDOWY BETONOWYCH DRÓG I NAWIERZCHNI LOTNISKOWYCH ,która znajduje się na terenie gminy Korzenna.

Poznali  zawody i kierunki , po których można znaleźć pracę w tej firmie, ale również w innych ,pokrewnych firmach. Dowiedzieli się, jakie nowe technologie towarzyszą procesom przerobowym poszczególnych odpadów z danych firm oraz sposoby ich wykorzystania i recyklingu. W laboratorium mieli możliwość wykonania kilku bardzo ciekawych doświadczeń , przypomnieli i utrwalili sobie wiedzę zdobytą na lekcjach chemii i fizyki. Na zakończenie otrzymali pozytywny przekaz ,że wszystko dotyczące ich dalszego życia , wyboru ścieżki zawodowej tak naprawdę  zależy od nich samych, jeśli tylko chcą, mogą osiągnąć wszystko .

Tekst i foto: Danuta P.

Response code is 404

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook