Leśniczy w klasie II Szkoły Podstawowej


IMG_1289Dnia 20 października 2015 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lipnicy Wielkiej odbyło się spotkanie z emerytowanym Leśniczym Panem Kazimierzem Małykiem.

Przygotowania do spotkania trwały już wiele dni. Obejmowały swym zasięgiem szereg lekcji w klasie II Szkoły Podstawowej o tematyce związanej ze środowiskiem leśnym. We wrześniu w ramach programu “Mały Mistrz” dzieci z klas II odbyły marszobiegi po leśnej ścieżce.

W czasie wyprawy uwrażliwiane były na piękno lasu i słuchanie jego odgłosów w naturalnym środowisku.

Pogadanka z leśniczym miała charakter bardzo “żywy”. Dzieci wykazywały ciekawość poznawczą. Zadawały pytania, na które Pan Leśniczy odpowiadał barwnie, ciekawie i bardzo wyczerpująco. Spotkanie z bogactwem lasu nie zostało zamknięte w 45 minutach. W dalszych lekcjach dzieci miały możliwość polisensorycznego poznawania lasu. Samodzielnie rozpoznawały drzewa po ich owocach, liściach, wykonywały prace plastyczne oraz zielnik z liści najbardziej znanych drzew polskich lasów.

Doskonałym uzupełnieniem tematu był film z serii “Co i jak” pt.”Drzewa”. Uświadomienie dzieciom potrzeby ochrony środowiska, wybieranie lasu jako miejsca relaksu i odpoczynku zamiast gier komputerowych czy telewizji było głównym celem zmagania z tematyką leśną.

Działania te pozostawią pozytywne doświadczenia w umyśłach młodych ludzi – czego życzyliby sobie organizatorzy: Panie Beata Turek i Maria Kiełbasa.

Foto i tekst: Wojciech M.

Response code is 404

Komentarze

Komentowanie nie jest w tej chwili dozwolone, ale możesz trackbackować ze swojej strony.

Facebook