Inscenizacja wiersza „Proszę państwa oto rok”


IMG_1469Pomysłowością i dużym zaangażowaniem  wykazali się uczniowie  klas II  w pracach nad inscenizacją wiersza  pt. „Proszę państwa oto rok”.

Na zajęciach z edukacji przyrodniczej uczniowie  zapoznawali się z  pojęciami dotyczącymi zagadnień czasowych i  kalendarzowych.  Poznając  kwartały , nazwy kolejnych miesięcy i pór roku  dokonywali obliczeń czasowych  w ramach edukacji matematycznej.  Edukacja polonistyczna natomiast była okazją,  aby problem czasu  został poznany  w formie wyrażeń poetyckich.

Każde dziecko  otrzymało rolę w postaci jednego miesiąca,  którą miało opanować  w ciągu 7 dni.  Kilka prób wymowy i ruchów scenicznych pokazało, że dzieci są już gotowe do  przedstawienia wiersza wybranym kolegom, czyli klasie O a, O b  i Ib.

Na pochwałę zasługuje fakt, że uczniowie  w domu  „stworzyli”  kreacje  dla wybranego miesiąca. Pomysły były różne. Niektórzy skupili uwagę na kolorach charakterystycznych dla danego miesiąca. Inni na rysunkach, które przedstawiały istotne  jego cechy,  jeszcze inni posłużyli się napisami  oddającymi charakter postaci.

Szczególnie wyraziste postaci wykreowały : Ola Zarzycka, Julia Kasprzyk, Julia Kołacz, Patryk Brończyk, Patryk Waniołek, Szwarga Wojciech, Magda Miernik.  Ładną recytacją natomiast popisała się Maria Kantor.

Wszystkim uczniom  klas II  serdecznie gratulują wych. Beata Turek i Maria Kiełbasa.

Tekst i foto: Beata T.

Response code is 404

Response code is 404

Komentarze

Komentarze i pingi są w tej chwili niedozwolone.

Facebook