Ferie z biznesem w Lipnicy Wielkiej


Do realizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej edukacyjnego projektu „Ferie z ekonomią” zakwalifikowała się gmina Korzenna. Z zajęć poszerzających wiedzę ekonomiczną i wspierających uczniów w wyborze optymalnej ścieżki edukacyjnej skorzystali uczniowie klas II i III dotychczasowego gimnazjum w Lipnicy Wielkiej.

Rekrutacja obejmowała gminy z całego kraju, a ostatecznie do udziału w programie zakwalifikowano 65 szkół. Jedną z nich jest szkoła w Lipnicy Wielkiej, która realizuje projekt w dwóch etapach z udziałem 18 uczniów.

Pierwszy odbył się podczas ferii od 12 do 16 lutego i obejmował 30 godzin zajęć dydaktycznych z zakresu wiedzy ekonomicznej. Obok Agnieszki Szafrańskiej, nauczyciela szkoły w Lipnicy Wielkiej, w prowadzenie zajęć zaangażowana była także studentka ekonomii z Poznania. Forma zajęć łączyła przyjemne z pożytecznym, co oznacza, że wiedza była przekazywana w atrakcyjnej formie m.in. poprzez pracę w grupach oraz gry i zabawy edukacyjne. Odbyły się również zajęcia praktyczne polegające na wizytach w konkretnych firmach, które pozwoliły poznać zasady funkcjonowania biznesu u źródła. 

Zgodnie z założeniami programu jego celem nie ma być jedynie zdobycie dodatkowej wiedzy, ale także rozbudzenie aspiracji edukacyjnych młodzieży.

W finalnym etapie projektu uczniowie przygotują pracę konkursową, polegającą na przygotowaniu modelu biznesowego firmy, która może funkcjonować w lokalnej społeczności. Wszystkie prace zostaną ocenione, a rozstrzygnięcia będą znane najdalej w kwietniu. Najlepszych 20 szkół weźmie udział w dwudniowym wyjeździe do Warszawy, obejmującym wizytę w Centrum Pieniądza Narodowego Banku Polskiego oraz udział w profesjonalnych warsztatach ekonomicznych.

Komentarze i pingi są w tej chwili niedozwolone.

Facebook