Dwudniowa pielgrzymka klasy VIII na Jasną Górę


W poniedziałek 6 czerwca, wczesnym rankiem, uczniowie klasy VIII (prawie w komplecie – brakowało tylko jednej osoby) pod opieką wychowawcy mgr Anny Durlak – Ligęza, opiekunki pani Teresy Głąb oraz ks. Zbigniewa Stachury udali się na dwudniową wycieczkę na Jasną Górę. Obok aspektu duchowo-religijnego (podziękowanie za przyjęcie Sakramentu Bierzmowania) celem wycieczki było zwiedzanie i szersze zapoznanie się z klasztorem jasnogórskim i jego bogatą historią. Rozległą tematykę związaną z klasztorem zgłębialiśmy z udziałem przewodnika.

Po dokładnym zwiedzeniu bazyliki wraz z przylegającymi kaplicami przeszliśmy do Sali Rycerskiej, a następnie w Bastionie św. Rocha mogliśmy podziwiać fragmenty umocnień z lat 1631-36 wraz ze ścianami pamiętającymi czasy oblężenia szwedzkiego z 1655 r. i noszącymi ślady ówczesnych kul armatnich oraz wspaniałą ekspozycję związaną z zabytkami powstałymi do końca XVIII w. czy też te obrazujące dzieje walki i martyrologii Polaków w okresie zaborów i w XX wieku.

W tym dniu uczestniczyliśmy także we mszy świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu, w Apelu Jasnogórskim oraz Drodze Krzyżowej poprowadzonej przez naszego księdza. Kolejny dzień rozpoczęliśmy od porannej mszy św. wraz z pierwszym w tym dniu odsłonięciem Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. W dalszej części zwiedziliśmy dwa muzea – Skarbiec oraz Muzeum 600-lecia. W muzeach tych mogliśmy obejrzeć rekwizyty związane z historią klasztoru oraz kultem Matki Boskiej Częstochowskiej. Wśród eksponatów podziwialiśmy wyroby złotnicze i jubilerskie z wykorzystaniem różnorodnych kamieni szlachetnych, sprzęt liturgiczny tj: szaty liturgiczne czy lichtarze. W Skarbcu umieszczone są także wota papieży, kardynałów, polskich królów oraz przedstawicieli szlachty. Pobyt na Jasnej Górze zakończyliśmy zejściem na aleję Najświętszej Marii Panny – główną, reprezentacyjną arterię komunikacyjną centrum miasta, aby poczuć się jak pątnicy zmierzający do klasztoru jasnogórskiego.

Pełni wrażeń udaliśmy się do drugiego ważnego dla narodu polskiego sanktuarium – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, które zostało wybudowane z inicjatywy św. Jana Pawła II. Po jego zwiedzeniu o godz. 15.00 w Godzinie Miłosierdzia wraz ze siostrami ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz innymi pielgrzymami, słuchaczami rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, internautami wypraszaliśmy łaski dla siebie i całego świata, odprawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pobyt w Łagiewnikach uwieńczyliśmy pobytem w Centrum Jana Pawła II. Zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy do domu.

Komentarze

Możesz zostawić komentarz lub trackbacka ze swojej strony.

Loading Facebook Comments ...
  1. Brak komentarzy, jeszcze.
(nie będzie widoczne)

Facebook